Gata sobre teulada de zenc calenta, un Tenessee que no araña